Als grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland biedt Acture een grote diversiteit aan functies en werkzaamheden. Maar wat jouw rol bij ons ook precies mag worden, we zullen je altijd uitdagen om jezelf en de organisatie waarin je werkt te blijven ontwikkelen. Wij willen leidend zijn in kwaliteit en innovatie en investeren daarom graag in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers.

Acture is ontstaan door het bijeenbrengen van expertise op het gebied van werk en risicobeheersing rond ziekteverzuim. Specifieke kennis en vaardigheden, een heldere visie en grote ondernemingszin vormen zo samen van oudsher het fundament onder onze organisatie. Daarom zijn dit ook precies de punten waarop wij onze medewerkers uitdagen.

Voortdurend op zoek naar verbetering

De professionals die bij ons werken, houden ervan om zich te ontwikkelen tot specialisten die excelleren in hun vakgebied. Zo dragen ze bij aan een gedreven en maatschappelijk betrokken onderneming, die net als zijzelf voortdurend op zoek is naar verbetering. We doen geregeld suggesties voor verfijning van het sociale stelsel waarbinnen we opereren, maar zijn net zo goed kritisch op onszelf. Hoe kunnen we onze organisatie en onze dienstverlening nóg verder perfectioneren?

Volop uitdagingen en loopbaanperspectieven

Het resultaat is een snelgroeiende onderneming waarbinnen de ontwikkelingen geen moment stilstaan en die steeds meer activiteiten omvat (zie kader). En dus een werkgever die jou allerlei uitdagingen en loopbaanperspectieven kan bieden. Acture blijft professionals met uiteenlopende expertise bij elkaar brengen en investeert voortdurend in hun verdere ontwikkeling. Want uiteindelijk zijn het altijd de kennis en vaardigheden van onze medewerkers die ons verder brengen.

Een snelgroeiende onderneming, altijd in beweging

Acture ontstond in 2008 als uitvoerder van sociale zekerheid in de uitzendsector en groeide daarin binnen enkele jaren uit tot marktleider. Tegenwoordig biedt het samen met in de loop der jaren opgerichte zusterorganisaties een breed scala aan producten en diensten in uiteenlopende sectoren:

  • ActivaSZ: uitvoering sociale zekerheid voor werkgevers
  • Ascot Advies: advisering & bemiddeling bij sociale verzekeringsvraagstukken
  • VSZ: ontwikkeling verzekeringsoplossingen sociale zekerheid